ÖZGEÇMİŞ

 
ÖĞRENİM DURUMU

İlkokul

Hürriyet İlkokulu

Ortaokul

Erdemli Lisesi

Lise

Erdemli Lisesi

Yükseköğrenim (Lisans)

O.D.T.Ü.  İdari Bilimler Fakültesi

Yüksek Lisans

Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

YARDIMCI DOÇENTLİK

Kurumu - Anabilim dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler A.B.D.

Ünvanı aldığı tarih

05/07/1991

 

DOÇENTLİK

Kurumu - Bilim dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler A.B.D.

Ünvanı aldığı tarih

04/04/1996

 

PROFESÖRLÜK

Kurumu - Anabilim dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler A.B.D.

Ünvanı aldığı tarih

14/05/2002

 

AKADEMİK GÖREVLERİ

 • Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri, ABD Dış Politikası ve OrtaDoğu derslerini vermektedir.
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı
 • İ.İ.B.F Yayın Kurulu Üyeliği
 • İ.İ.BF Akademik Kriter Komisyonu Üyeliği
 • İ.İ.B.F Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK VEYA DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

 • Akademik Orta Doğu Dergisi
 • Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi
 • Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Demokrasi Platformu
 • Dışişleri Bakanlığı, Perceptions: Journal of International Relations
 • Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi
 • İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecbuası
 • İstanbul Üniversitesi, SBF Dergisi
 • Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • State and Commonwealth: A Graduate Political Science Journal
 • Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi

ÜYESİ OLDUĞU VEYA GÖREV ÜSTLENDİĞİ KURULUŞLAR

 • ODTÜ Mezunları Derneği Üyeliği
 • Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Öğretim Üyeleri Derneği Üyeliği
 • Uluslararası İlişkiler Topluluğu Danışman Öğretim Üyesi

YÜRÜTTÜĞÜ DOKTORA TEZLERİ

 • Veysel Ayhan, Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu`daki Krizlerin Ekonomi Politiği, 2005.
 • Ferhat Pirinççi, Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi, 2010.
 • Nihat Akçay, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları, 2008.
 

YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Nesrin Kenar, Ortadoğu Alt Sisteminde Filistin Sorunu,1994.
 • Bahadır Alavov, Avrasya'nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım, 1996.
 • Ümit Ayşe Atak, Körfez Krizinin Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri (1990-1996), 1997.
 • Sezgin Nuray, Soğuk Savaş Sonrası Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri, 2001.
 • Veysel Ayhan, Lübnan, Suriye ve İsrail İlişkilerini Belirleyen Dinamikler: Bir İç-Dış Politika Bağlantısı Analizi, 2002.
 • Fitim Krasniqi, Uluslararası ve Bölgesel Güç Dengesi Bağlamında Kosova Sorununun Analizi, 2003.
 • Ferhat Pirinççi, Uluslararası İlişkiler Teorileri Perspektifinden Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri, 2005.
 • Gökhan Telatar, Orta Asya'da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri, 2005.
 • Bahtiyar Kurbanov, Orta Asya`da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli, 2006.
 • Erleta Gjeylani, Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu, 2007.
 • Abdurrahman Soğuksu, Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri, 2007.
 • Özge Gökçen Terzi, Nasır Sonrası Dönemde Müslüman Kardeşler: İşbirliği ve Çatışma Döngüsünde Rejimle İlişkiler,2014.
 • Durdu Mehmet Özdemir, Karar Verme Teorileri Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İran Dış Politikası, 2016.

 

 

 

Başa Dönmek İçin Tıklayınız