Prof. Dr. Tayyar ARI

ÖZGEÇMİŞ

1.         Adı Soyadı               : Cafer Tayyar ARI
2.         Doğum Tarihi          : 15.03.1960
3.         Unvanı                      : Prof. Dr.
4.         Öğrenim Durumu   : Doktora
5.         Çalıştığı Kurum      :Bursa Uludağ Üniversitesi

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

ODTÜ

1983

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Uludağ Üniversitesi

1986

Doktora

Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi

1991

5.         Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi  : 1991
Doçentlik Tarihi                    : 1996
Profesörlük Tarihi                : 2002

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

EMİRHANOĞLU, GÜLAY, (2018). Realist ve liberal teoriler ışığında AK parti Hükümetleri'nin orta doğu politikaları (2002-2015), Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Anabilim Dalı

KARAKUŞ, SELİME, (2018). IŞİD/DAEŞ'in tarihsel arka planı, Suriye ve Irak siyasetine etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

PRAMUJI, NOOR FAHMI, (2018). A comparative analysis Of Indonesia and Turkey's foreign policy toward the Middle East: The case study of Palestine Issue and Syria crisis, Bursa Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

MOTA ESTEVES, MARIA HELENA, (2018). Post-Arab Ppring in Middle East region: The effect of Syrian crisis on Lebanon foreign policy, Bursa Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

KERİMOĞLU, TAMER, (2018). Geçmişten günümüze abd'nin ortadoğu politikları, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AKGÜL, ENES, (2017). 1979 sonrası Türkiye-İran ilişkileri, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

BOZARSLAN, AHMET, (2017). İslamda cihad, cihatçılık ve cihadçı örgütlerin Ortadoğu güvenliği ve siyasetine etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Anabilim Dalı

AKARSU, HASAN, (2017). İran nükleer programı ve Orta Doğu siyasetine güvenlik yansımaları, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Anabilim Dalı

YİĞİT, HASAN, (2017). Orta Doğu'daki güvenlik sorunlarının bölgesel güvenlik yapılanmasına etkisinin analizi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

DERVİŞOĞLU, RIDVAN, (2017). Mısır'da din devlet ilişkisi ve ihvan hareketinin Mısır dış siyasetinin mısır dış politikasına etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

GÜNEY, MUHAMMET KAĞAN, (2017). 2000'li yıllarda inşacılık kuramı kapsamında Türk dış politikası ve kimlik, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ÖZDEMİR, DURDU MEHMET, (2016). Karar verme teorileri bağlamında Soğuk Savaş sonrası dönemde İran dış politikası, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ABBASİGİL, SERKAN ÖMER, (2015). Obama Dönemi ABD-İran ilişkileri ve bölgeye etkilerinin analizi, Bahçeşehir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

TERZİ, ÖZGE GÖKÇEN, (2014). Nasır sonrası dönemde Müslüman kardeşler: İşbirliği ve çatışma döngüsünde rejimle ilişkiler, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

KOÇ, ENGİN, (2014). Liberal teori bağlamında Müslüman Kardeşlerin Mısır devleti ile ilişkisinin analizi: 1928-1967, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

GJEJLANI, ERLETA, (2007). Değişen uluslararası güvenlik sistemi bağlamında Yugoslavya'nın dağılması ve Kosova'nın nihai statüsü sorunu, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

SOĞUKSU, ABDURRAHMAN, (2007). Soğuk savaş sonrası jeopolitik yapılanmanın Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunlarına ve politikalarına etkileri, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

KURBANOV, BAHTİYAR, (2006). Orta Asya’da jeopolitik ve jeoekonomik ögelerin dış politikaya etkileri: Türkmenistan örneği, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

TELATAR, GÖKHAN, (2005). Orta Asya'da güvenlik sorunları, 11 Eylül sonrası Rusya-ABD rekabeti ve bunun Orta Asya güvenliğine etkileri, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

PİRİNÇÇİ, FERHAT, (2005). Uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden Ege sorunları ve Türk-Yunan ilişkileri, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

KRASNİQİ, FİTİM, (2003). Uluslararası ve bölgesel güç dengesi bağlamında Kosova sorununun analizi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AYHAN, VEYSEL, (2002). Lübnan, Suriye ve İsrail ilişkilerini belirleyen dinamikler: Bir iç-dış politika bağlantısı analizi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

NURAY, SEZGİN, (2001). Soğuk savaş sonrası değişen uluslararası sistemde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

ATAK, ÜMİT AYŞE, (1997). Körfez krizinin Türk dış politikası üzerindeki etkileri (1990-1996), Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer

ALAVOV, BAHADIR, (1996). Avrasya'nın önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerine jeopolitik açıdan bir yaklaşım, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Diğer

KENAR, NESRİN, (1994). Ortadoğu alt sisteminde Filistin sorunu, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Diğer


6.2. Doktora Tezleri

KOÇ, ENGİN, (2019). İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin ve bölgesel politikalarının devlet kimliği bağlamında analizi, Bursa Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AYDIN, SABRİ, (2019). Uluslararası ilişkiler disiplininde rasyonel tercih yaklaşımı: Kuram, yöntem, uygulama, Bursa Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

SARIASLAN, FATMA, (2016). Türkiye'nin Ortadoğu ile ilişkilerinin ekonomi politik analizi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

PİRİNÇÇİ, FERHAT, (2010). Orta Doğu'daki silahlanma girişimlerinin küresel ve bölgesel güvenliğe etkisi: Soğuk Savaş Dönemi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AKÇAY, NİHAT, (2008). 21. yüzyılda Türkiye'nin tehdit algılamaları ve güvenlik açılımları, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

AYHAN, VEYSEL, (2005). Petrol ve güvenlik: Orta Doğu`daki krizlerin ekonomi politiği, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

War with Iran: regional reactions and requirements", Middle East Policy, 15:3 (2008) pp. 1-15.

"Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume XXXIV, No 1, Fall 2010), pp.17-27, ISSN: 0149-1784.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası.  Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011, ss. 1-30. ISSN: 1309-0593

Turkey's New Foreign Policy towards the Middle East and the Perceptions in Syria and Lebanon" Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, ss. 1-16..

Thomas Schelling’in Kuramsal Çalışmalarının Soğuk Savaş Stratejilerine Katkıları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74(2), 381-403., Doi: 10.33630/ausbf.536450 (Yayın No: 4267755)

"İç Politikanın Gölgesindeki Barış: Likud ve Orta Doğu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt 54, No. 2 (Nisan-Haziran 1999), s. 35-59.

"Full Membership - Utopia? Problems and Prosperity in Turkish-European Relations", Marmara Journal of European Studies. İstanbul: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yay., Cilt 5, Sayı 1-2 (1997), s. 211-223.

"Turkey and the West in the Changing World: Retrospect and Prospects", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Turan Güneş'e Armağan) Cilt 50, No. 3-4 (Haziran-Aralık 1995), s. 65-78.

"Ege Sorunu ve Türk Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Kara Suları ve Hava Sahası Sorunları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr Latif Çakıcı'ya Armağan) Cilt 50, No. 1-2 (Ocak-Haziran 1995), 51-68.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Küresel Rekabetin Ekonomi Politiği ve Türkiye'nin Dış Politika Tercihlerine Etkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-25 Kasım, 2018, Alanya (açılış paneli)

“Suriye’de Aktörlerin Öncelikleri ve Çözüm İçin Olası Alternatifler” X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, 8-10 Ekim 2018, Bursa (açılış paneli)

"Türkiye-ABD İlişkilerinde Kırılma Noktaları ve Bölgeye Yansımaları", IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, 23-24 Ekim 2017, Bursa. (açılış paneli)

"Intra and İnter paradigm Debate and their consequences on peace and security analysis" International Conference on Law and Political Science, 15-16 Agust 2017, Çin.

"Rusya’nın Enerji Politikaları Bağlamında Bir Dış Politika Unsuru Olarak Gazprom", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Ekim 2016, Bursa.

"Rethinking the Iran Nuclear Deal and Possible Implications on Regional and Global politics", The Second Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability, 1-3 November, 2015, Japan.

"Orta Doğu'daki Çatışmalarda İdeolojik ve Teolojik Arka Plan Etkisi” 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 7-8 Mayıs 2015, Hatay

"Diyarbakır Orta Doğu'nun Dünü Bugünü ve Yarını", VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, "Değişen Orta Doğu Dengelerinde Türkiye'nin Barış Süreci", Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 12 Mayıs 2014, Diyarbakır

"The Future of The Turkish Model After The Arab Spring" The Future of Turkey's Model and Role, Workshop, Emirates Policy Center, 18-19 May 2014, Abu Dhabi

"Arap Baharı ve Orta Doğu'da Yeni Dengeler", Uluslararası Ortadoğu Değişim, Çatışma ve Dönüşüm Konferansı, 16-18 Kasım 2012, MARDİN

 “Arab Spring and new Strategic Balances in the Near East” Revolutions and Protest Movements: History and Actuality, International Conference, March 15-17, 2012, Saint-Petersburg State University, Faculty of Liberal Arts and Sciences.

 “Turkey: As a Rising Power”    23 Mayıs 2011, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Politikwissenschaft, Carl-Zeiss-Str. 3, 07743 Jena

"The Prospects of Turkish-American Relations", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Discussant, "Theoretical Innovation in International Relations", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Distinquished guest, "The South Caucasus in a Changing World" Annual Symposium of International Relations Scholars. Baku, Azerbaijan, 22-23 October 2010.

Keynote Session Speaker, Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS), Ankara, Turkey, 10-12 December 2010.

"Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu ve Karadeniz'de İşbirliği İmkânlarının Geliştirilmesi", I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun, 17-18 Nisan 2009.

"Role of Identity & Elite Perception in Turkey's Foreign Policy and Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Turkey's New Stance in the Middle East: Observations on the Perceptions in Syria and Lebanon",  Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Obama's Foreign Policy and Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Impacts of Iraq War on Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.

"Impacts of the Lobbies on Turkish-American Relations in the Context of Middle East Politics", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.

"War with Iran: Turkish Perspective", Middle East Policy Council, 53.rd Capitoll Hill Conference Series on U.S. Middle East Policy: War with Iran: Regional Reactions and Requirements, Capitoll Hill: Cannon Office Building, Washington D.C. (USA), 20 Haziran 2008.

"US Middle East Policy and the Role of Turkey: The Recent Developments in Turkish-American Relations", Turkish-American Community Center, Conferences of Turkish Academy, Lanham / Maryland (USA), 8 Haziran 2008.

"Security Questions in Central Asia", The Fifteenth Annual Central Eurasian Studies Conference, March 22 - 23, 2008 Indiana University Bloomington, Indiana, USA

Special Paper-Speaker, "Middle East and the World", The First International Symposium on Strategic and Security Studies: The Middle East in Questioning Strategic Trends, Beykent University Strategic Research Center, April 17-18, 2008, İstanbul.

"The Final Status Issues and the Prospects For Peace in the Middle East", The Sixth METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives, Middle East Technical University, June 14 - 16, 2007. Ankara.

"US Middle East Policy and Turkish-American Relations in the Post Cold War Era". Third International Turkish Foreign Policy Conference, Kafkas University - International Strategic Research Center, Kars, May 3-4, 2007.

"Destabilizing Factors and Security Question in Central Asia", Rising Powers and Values in Eurasia International Symposium, Atatürk University, (Erzurum/Turkey), 1-3 Mart 2006.

"Nuclearization of Iran or Regime Change", The 2005 Middle East & Central Asia Politics, Economics, and Society Conference  &  US-Iran Relations Conference: Regional &Global Dynamics, University of Utah, Salt Lake City- Utah (USA-ABD), 8-10 Eylül 2005.

"International Security Questions and Turco-American Relations in the Context of Terrorism and Proliferation of Nuclear Weapons", International Studies Association - West: Annual Meeting, Las Vegas-Nevada (USA-ABD), 30 Eylül - 1 Ekim 2005.

"Arab Israeli Relations After Disengagement", International Conference on Regional In/Security: Redefining Threats and Responses,NATO - AÜSBF, Antalya, 20-23 Ekim 2005.

"At the Crossroads of Sysytemic Transformation: Security or Democracy?",  Discourses of Violence - Violence of Discourses 2. Transdisciplinary International Conference, University of Magdeburg(Germany-Almanya), 2 - 4 Temmuz 2004.

"Reconstructing The Turco-Greek Relations: A Realistic Approach", Defence, Security and Economic Development  2. International Conference, Larissa (Greece-Yunanistan) Technological Education Institute,  18 - 20 Haziran 2004

7.4. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar

Uluslararası İlişkiler Teorileri, 9. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları, 2018.

Uluslararası İlişkilere Giriş, 5. Baskı, Bursa: Aktüel yayınları, 2018.

Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi,Cilt 1, 7. Baskı, Bursa: Alfa Akademi Yayınları, 2017.

Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Irak, İran, ABD, Petrol, Filistin Sorunu ve Arap Baharı, Cilt 2. Bursa: Alfa Akademi Yayınları, 2017.

Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 11. Baskı, Bursa: Akademi Yayınları, 2017.

Yükselen Güç: Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu. Bursa: MKM Yayınları, 2010

Uluslararası İlişkilerde Post-Modern Analizler - 1: Kimlik, Kültür, Güvenlik ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2012.

Amerika'da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015.

Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Bursa: MKM, 2010

Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007.

Theories of International Relations II, Tayyar Arı (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019. (İngilizce)

Theories of International Relations I, Tayyar Arı (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, (İngilizce)

Orta Doğu'da Siyaset (editör ve yazar) Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2013
Uluslararası İlişkiler Kuramları-I, (editör ve yazar) 4. Baskı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2016.

Uluslararası İlişkiler Kuramları-II (editör) 4. Baskı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2015.

Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri - 2 : Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Bursa : Dora Yayınları, 2014..

Global Politika ve Güney Asya: Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış, 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2000.

2000'li Yıllarda Basra Körfezi'nde Güç Dengesi, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 1999.

Kitap Bölümleri

"Contending Issues and Major Theories in IR" Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 3-24.

"International Regime Theories", Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 116-139.

"Normativism in IR", Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 141-158

"Poststructuralism in IR", Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019, pp. 1-23. (Özge Gökçen Çetindişli ile birlikte)

"Postcolonialism in IR" Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019, 65-86. ( Mehmet Ali AK ile birlikte)

"Green Theory in IR", Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019 ( Fatih Bilal Gökpınar ile birlikte)

"Basra Körfezi ve Amerikan Politikası," Su Sorunu, Türkiye ve Orta Doğu, der. Sabahattin Şen. İstanbul: Bağlam Yay., 1993, s. 311-343.

"Orta Asya'da Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Yapılar, Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri", Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine,Tayyar Arı (Der.), Bursa: MKM yayınları, 2010, ss. 13-39.

"11 Eylül'ün Gölgesinde Orta Asya'ya Yönelik Amerikan Politikası", Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Tayyar Arı (Der.), Bursa: MKM Yayınları, 2010, ss. 295-324., ISBN: 9786055911188

"Türkiye'nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem", Demokrasi Platformu, Sayı 4, Yıl 1, Güz 2005.

"Geçmisten Günümüze Türkiye’nin Orta Dogu Politikasının Analizi ve İlişkileri Belirleyen Dinamikler", 21. Yüzyılda Türk Dıs Politikası, Ankara: Nobel Yayınları 2004, ss. 667-700.

"Türkiye, Irak ve ABD: Soğuk Savaş Sonrası Basra Körfezinde Yeni Parametreler", 21. Yüzyılda Türk Dıs Politikası. Ankara: Nobel Yayınları 2004,  ss.  441-60.

"Türkiye Orta Doğu İlişkileri: 1980-1990", Türk Dış Politikası: 1919-2012, 2. Baskı. Der. Haydar Çakmak, Ankara: Barış-Platin Yayınevi, 2012.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu-Körfez Ülkelerine Yönelik Dış Politikaları (Kuruluştan Günümüze)", Türk Dış Politikası: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. 2. Cilt, Der. Mustafa Bıyıklı, 2008, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, ss. 351-380.

"Türkiye'nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem", Doğu'dan Batı'ya Dış Politika AK Partili Yıllar, Ankara: Orion Yayınevi, 2006, (içinde ss. 115-140), ISBN: 975604309-1

"Türk Dış Politikasının Ana Ekseninde Bir Değişiklik Yoktur", Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Habibe Özdal ve diğerleri (edt.), Ankara: 2009, ss. 83-113.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Müslüman Kardeşler Hareketinin Mısır Hükümeti ile Paradoksal İlişkilerinin Analizi: 1931-1970" Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences, Sayı 42 Ekim 2014 /Number 42 October 2014

Gazze Sonrası İsrail'de İç Dinamikler ve Barış Süreci", Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, Cilt 1 Sayı 1, ss. 83-99.

Filistin'de Kalıcı Barış Mümkün mü? Akademik Orta Doğu Cilt 2, Sayı 1, 2007.
"ABD'de Lobiciliğin Dış Politikaya Etkisi ve Türk Lobisi", Avrasya Dosyası: Türkiye-ABD İlişkileri, 2005, Cilt 11, Sayı 2, ss. 6-29, ISSN: 1302-56-78.

"Irak'a BM Yaptırımları: Kitlesel İmha Silahlarının Denetimi ve Ambargo", Avrasya Dosyası, Cilt 6, Sayı 3 (Sonbahar 2000), ss. 234-55. 

"ABD-İsrail İlişkileri ve Orta Doğu Barış Süreci", Avrasya Dosyası, Cilt 5, Sayı 1 (İlkbahar 1999), s. 233-49.

"Sovyetler Birliği Sonrasında Avrasya: Din, Etnik Yapı, Ekonomi ve Dış Politika",  Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4 (Kış 1996), s. 27-44.

Neo-Liberalizm: Bireysel Özgürlük, Toplumsal Eşitlik İlişkisi ve Yeni Sağın Eleştirisi", Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 1 (1994), s. 209-223.

"Yeni Dünya Düzeni ve Global Güvenlik," Toplum ve Ekonomi, Sayı 6 ( Mayıs 1994), s. 156-170.

"Orta Doğu Barış Süreci ve İsrail-FKÖ Anlaşması," Silahlı Kuvvetler Dergisi.Yıl 113, Sayı 340 (Nisan 1994), s. 11-24.

"Kıta Sahanlığı Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1992),s.167-184.

"Morton A. Kaplan ve Uluslararası Politikada Sistem Yaklaşımı," Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1990), s. 103-117.

"Türk- Amerikan İlişkileri: Sistemdeki Değişim Sorunu mu?", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, 2008.

"Orta Asya'da Güvenlik Sorunu ve İşbirliği Girişimleri", Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU'na Armağan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 2008, ss. 435-458.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 “Ortadoğu’da İnsan Hakları ve Diplomasi”, 07 Mayıs 2014, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, Balıkesir.

"Arap Baharı’nın Jeostratejik Sonuçları ve Bölgesel Güvenlik Algılarına Yansımaları" Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu “Orta Doğu’da Süreklilik Ve Değişim” 07-10 Mayıs 2014, Kırıkkale

Arap Dünyasındaki Değişimin Türkiye'nin Yeni Güvenlik ve Dış Politikasına Etkileri' 4 Ocak 2012, Gazikent Üniversitesi, Gaziantep

Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Dogu Yansımasımaları, Anatolia, 19 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, BURSA

"Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharı", Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Üniversite Paneller Serisi, 13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa

"Türkiye'nin Orta Doğu'da Liderlik Vizyonu", Tarih Günleri, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu, Mart 2009.

"ABD'deki Ermeni Diasporasının Varlık Nedeni", Ermeni Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Geleceği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa, 24 Nisan 2009.

"Cumhuriyet'in 85. Yılında Dış Politika", 85. Yılında Cumhuriyet Paneli, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 28 Ekim 2008.

"Milli Egemenlik ve Katılımcı Demokrasi", Türkiye Büyük Millet Meclisi, 18. Milli Egemenlik Sempozyumu, Bursa, 12 Mayıs 2008.

"21. Yüzyılda Türkiye'nin Vizyonu", Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Semineri, Taksim Kampüsü-İstanbul, 12 Ocak 2007.

"Türkiye Aleyhindeki 'Kutsal' İttifak: Amerika'da Yunan ve Ermeni Lobileri", Mudanya Mütarekesi'nin 85. Yıldönümü Sempozyumu, Mudanya-Bursa, 5-6 Ekim 2007.

"Büyük Ortadoğu Projesi Kapsamında Türk-Amerikan İlişkileri", VI. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi Ulus Devlet, Uluslararası Sistemin Dönüşümü ve Türkiye'nin Stratejik Açılım Olanakları, İzmir, 25-27 Nisan 2007.

Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.

"Büyük Orta Doğu Projesi", Bursa Kafkas Derneği, Bursa, 26 Şubat 2005.

"Türkiye'nin Orta Doğu ile İlişkileri: Büyük Orta Doğu Projesi",  Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye'ye Yansımaları, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) ve Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 28 Mayıs 2004

"Türkiye Nasıl Lobi Yapmalı?", Türk Demokrasi Vakfı,  Ankara, 5 Nisan 2002.

"11 Eylül Sonrası Irak ve Orta Doğu",  11 Eylül Sonrası Orta Doğu Barış Süreci Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 10 Nisan 2002.

"Orta Doğu Barış Süreci ve Türkiye", Orta Doğu Barış Süreci veTürkiye'ye Etkileri Sempozyumu, ASAM Toplantı Tutanağı, Ankara, 28 Eylül 2000.

"ABD'nin Basra Körfezi Politikası", Türkiye, Kuzey Irak, Orta Doğu İlişkileri Sempozyumu, YİSAV, Alanya, 21-23 Nisan 1998.
                       
7.7. Diğer yayınlar

Filistin Sorunu", Tarih Bilinci: Tarih ve Kültür Dergisi, 2011, Özel Sayı, 13-14, ss. 139-145, ISBN: 1309-4963.

"Basra Körfezi Ülkelerinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki Rolüne Bakışı", Orta Doğu Analiz, Sayı 23, Kasım 2010, (Veysel Ayhan'la birlikte), ss. 7-17.

"BOP, Orta Doğu ve ABD: Politika mı Propaganda mı?", Global Strateji, İlkbahar 2006, Yıl 2, Sayı 5, ss. 57-67.

"Gazze Sonrası İsrail'de İç Dinamikler ve Barış Süreci", Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, Cilt 1 Sayı 1, ss. 83-99.

8.   Projeler

TÜBİTAK, 107K447, 11 Eylül Sonrası Süreçte Orta Doğu'ya Yönelik Türk-Amerikan İlişkileri: Çatışan Çıkarlar ve Yeni İşbirliği Olanakları Bağlamında, Kamu Oyu, Baskı Grupları ve Lobilerin Sürece Etkisinin Analizi

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Türkiye'nin Orta Doğu Politikasında İnsani Diplomasinin Rolü: Arap Baharı Sürecinde Mısır, Tunus, Yemen, Libya ve Suriye Örnekleri

9. İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı (1991-2008)

Bölüm Başkan Yardımcılığı (1991-2004)

Bölüm Başkanlığı (2008-2019)

Dekan (2016-2019)

Rektör Danışmanlığı (2015-2019)

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
ODTÜBİR ODTÜ Mezunları Derneği Üyeliği
Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) Yönetim Kurulu Üyeliği

Bilimsel Dergilerde Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği

11.       Ödüller

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik
Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Uluslararası İlişkiler Teorileri I
Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Teorileri (YL)
Dünya Politikasında Orta Doğu (DR)

3

 

 

İlkbahar

Uluslararası İlişkiler Teorileri II
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar (YL)
Sovyet Sonrası ABD Dış Politikası (DR)

3

 

 

2018-2019

Güz

Uluslararası İlişkiler Teorileri I
Theories of International Relations I
Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Teorileri (YL)
Dünya Politikasında Orta Doğu (DR)

3


 

 

İlkbahar

Uluslararası İlişkiler Teorileri II
Theories of International Relations II
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar (YL)
Sovyet Sonrası ABD Dış Politikası (DR)

3