C.V.

 
EDUCATIONAL BACKGROUND

Primary School

Hürriyet Primary School

Secondary School

Erdemli High School

High School

Erdemli High School

Higher Education (Undergraduate)

M.E..T.U. FAS 

Master

Uludağ Univ. Institute of Social Sciences

PhD.

İstanbul Univ. Institute of Social Sciences

 

ASSISTANT PROFESSOR

Instution - Department

Uludağ Univ. F.E.A.S. International Relations

Date of Degree

05/07/1991

 

ASSOCIATE PROFESSOR

Instution - Department

Uludağ Univ. F.E.A.S. International Relations

Date of Degree

04/04/1996

 

PROFESSOR

Instution - Department

Uludağ Univ. F.E.A.S. International Relations

Date of Degree

14/05/2002

 

ACADEMIC ASSIGNMENT

 • Giving International Politics, International Relations Theories, US Foreign Policy and Middle East lectures.
 • Head of Department of IR
 • Member of Editorial Board of F.E.A.S.
 • Member of Academic Criterion Commission of F.E.A.S.
 • Membership of Editor's Board of F.E.A.S. Journal

MEMBERSHIP OR ADVISORY BOARD MEMBERSHIP IN SCIENTIFIC RESOURCES

 • Akademik Orta Doğu Dergisi
 • Alternatif Politika
 • ATAUM
 • Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • F.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi
 • İRAM
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Dergisi
 • JEBPİR Kırıkkale Üniversitesi İİBF Dergisi
 • KARADENİZ
 • KARAM
 • KOSBED Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • KSÜ İİBF Dergisi
 • Ortadoğu Analiz
 • Ortadoğu Etüdleri
 • Ortadoğu Yıllığı
 • TESAM
 • Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi

MEMBERSHIP OR TASK INSTITUTIONS

 • Membership of Association Members of METU
 • Turkish World Research Center (TÜDAM) Board Member
 • Member of Faculty Members Association

EXECUTIVE PHD. THESIS

 • Veysel Ayhan, Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu`daki Krizlerin Ekonomi Politiği, 2005.
 • Ferhat Pirinççi, Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi, 2010.
 • Nihat Akçay, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları, 2008.
 

EXECUTIVE MASTER'S THESIS

 • Nesrin Kenar, Ortadoğu Alt Sisteminde Filistin Sorunu,1994.
 • Bahadır Alavov, Avrasya'nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım, 1996.
 • Ümit Ayşe Atak, Körfez Krizinin Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri (1990-1996), 1997.
 • Sezgin Nuray, Soğuk Savaş Sonrası Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri, 2001.
 • Veysel Ayhan, Lübnan, Suriye ve İsrail İlişkilerini Belirleyen Dinamikler: Bir İç-Dış Politika Bağlantısı Analizi, 2002.
 • Fitim Krasniqi, Uluslararası ve Bölgesel Güç Dengesi Bağlamında Kosova Sorununun Analizi, 2003.
 • Ferhat Pirinççi, Uluslararası İlişkiler Teorileri Perspektifinden Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri, 2005.
 • Gökhan Telatar, Orta Asya'da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri, 2005.
 • Bahtiyar Kurbanov, Orta Asya`da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli, 2006.
 • Erleta Gjeylani, Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu, 2007.
 • Abdurrahman Soğuksu, Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri, 2007.
 • Özge Gökçen Terzi, Nasır Sonrası Dönemde Müslüman Kardeşler: İşbirliği ve Çatışma Döngüsünde Rejimle İlişkiler,2014.
 • Durdu Mehmet Özdemir, Karar Verme Teorileri Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İran Dış Politikası, 2016.

 

 

 

Başa Dönmek İçin Tıklayınız